65"

  • 65 ഇഞ്ച് പാണ്ട ടിവി പാനൽ ഓപ്പൺ സെൽ ഉൽപ്പന്ന ശേഖരം

    65 ഇഞ്ച് പാണ്ട ടിവി പാനൽ ഓപ്പൺ സെൽ ഉൽപ്പന്ന ശേഖരം

    ദിLC650RU1Aഎ ആണ്65 ഇഞ്ച്നാൻജിംഗ് CEC പാണ്ട LCD ടെക്നോളജി കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയഗണൽ a-Si TFT-LCD ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ ഉൽപ്പന്നം.