32"

  • 32 ഇഞ്ച് പാണ്ട ടിവി പാനൽ ഓപ്പൺ സെൽ ഉൽപ്പന്ന ശേഖരം

    32 ഇഞ്ച് പാണ്ട ടിവി പാനൽ ഓപ്പൺ സെൽ ഉൽപ്പന്ന ശേഖരം

    LM315TA-T01 എന്നത് നാൻജിംഗ് CEC പാണ്ട LCD ടെക്നോളജി കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നുള്ള 32.0 ഇഞ്ച് ഡയഗണൽ a-Si TFT-LCD ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ ഉൽപ്പന്നമാണ്.